Слава Україні!

Політика конфіденційності

КОРИСТУВАЧА УГОДА

Дана Угода користувача (далі також – «Угода») регулює відносини з використання функцій Сайту та загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також – «Власник Сайту»), з одного боку, та фізичною або юридичною особою Замовником, що прийняла умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також – «Користувач сайту»), з іншого боку, далі при спільній згадці «Сторони», а окремо – «Сторона».

 

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

 

Загальні положення Угоди користувача

У цьому документі та зв'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

 

а) Сайт Власника/ Сайт - інтернет-сайт, розміщені в домені Власника сайту та його піддоменах.

б) Угода - це угода з усіма доповненнями та змінами.

в) Адміністрація/представник Сайту, Власника Сайту – особа уповноважена Власником сайту на дії, передбачені Угодою.

г) Відвідувач - будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Сайті.

д) Користувач — дієздатна фізична особа, що приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє.

Будь-який відвідувач Сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму та стати Користувачем.

 

Сайт містить інформацію та матеріали про товари та послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві у разі укладання реального Договору. Якщо якась фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені уповноваженої її на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними наслідками.

 

Зокрема, при використанні Сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб у мережі Інтернет , а також вводити Користувачів, Сайт та його представників в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів чи об'єктів.

 

У разі виявлення порушення прав та/або інтересів у зв'язку з використанням Сайту, у тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом направлення письмового повідомлення, повідомлення за телефоном з докладним викладом обставин порушення та/або гіпертекстовим посиланням на сторінку, що містить матеріали, якими порушуються відповідні права та/або інтереси Сайту.

 

Інтелектуальні права

Всі об'єкти, доступні за допомогою Сайту, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, розміщені в рамках Сайту, є об'єктами виняткових прав Сайту та інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання у межах його загальних функціональних можливостей.

 

Використання Сайту іншими способами, у тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів дизайну, комп'ютерних програм і баз даних, що входять до складу Сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загальної інформації, суворо заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

 

Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачеві за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Сайту/Власників Сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Додатками тощо).

 

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника у незмінному вигляді, збережене відповідного об'єкта у незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, що прямо передбачені законодавством, що регулює загальний захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в Інтернеті (сайти третіх осіб). Вказані треті особи та їх контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти тощо). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує